Đặc điểm của tính cách Học từ kinh nghiệm thực tế (S)ensing - Theo MBTI

09-08-2016 - 16:41| Lượt xem: 1163
Tính cách này có một số đặc điểm nổi bật sau: - Đánh giá mọi thứ bằng giác quan, tư duy logic. - Muốn mọi thứ phải thật rõ ràng và chắc chắn. - Thích cách giải quyết đơn giản, mang tính thực tế cao. - Rất thích tìm hiểu, thu thập thông tin và ghi nhớ chúng rất lâu. - Giỏi áp dụng kinh nghiệm.

Tính cách này thể hiện cách một người tìm hiểu và nhận thức thế giới, cách học một vấn đề mới

Tính cách này có một số đặc điểm nổi bật sau:

- Đánh giá mọi thứ bằng giác quan, tư duy logic.
 
- Muốn mọi thứ phải thật rõ ràng và chắc chắn.
 
- Thích cách giải quyết đơn giản, mang tính thực tế cao.
 
- Rất thích tìm hiểu, thu thập thông tin và ghi nhớ chúng rất lâu.
 
- Giỏi áp dụng kinh nghiệm.