Đặc điểm của tính cách Học từ triết lý và suy luận i(N)tuition - Theo MBTI

09-08-2016 - 16:40| Lượt xem: 1191
Tính cách này có một số đặc điểm nổi bật sau: - Trí tưởng tượng tốt, khả năng sáng tạo cao. - Thường lo xa, nghĩ đến những việc sẽ xảy ra trong tương lai. - Khả năng áp dụng lý thuyết vào thực tế rất tốt. - Tập trung vào các vấn đề quan trọng, ý chính và các mối liên hệ giữa chúng.

Tính cách này thể hiện cách một người tìm hiểu và nhận thức thế giới, cách học một vấn đề mới.

Tính cách này có một số đặc điểm nổi bật sau:

- Trí tưởng tượng tốt, khả năng sáng tạo cao.
 
- Thường lo xa, nghĩ đến những việc sẽ xảy ra trong tương lai.
 
- Khả năng áp dụng lý thuyết vào thực tế rất tốt.
 
- Tập trung vào các vấn đề quan trọng, ý chính và các mối liên hệ giữa chúng.