Đặc điểm của tính cách Quyết định bằng lý trí (T)hinking - Theo MBTI

09-08-2016 - 16:40| Lượt xem: 1232
Tính cách này có một số đặc điểm nổi bật sau: - Thường nghĩ đến công việc, nhiệm vụ phải hoàn thành ở mọi lúc, mọi nơi. - Thu thập dữ liệu, sự kiện và suy nghĩ logic để đưa ra quyết định. - Nhanh chóng đưa ra những phân tích logic và khách quan. - Không ngại va chạm, tranh luận với người khác

Tính cách này thể hiện cách một người ra quyết định và lựa chọn.

Tính cách này có một số đặc điểm nổi bật sau:

- Thường nghĩ đến công việc, nhiệm vụ phải hoàn thành ở mọi lúc, mọi nơi. 
 
- Thu thập dữ liệu, sự kiện và suy nghĩ logic để đưa ra quyết định.
 
- Nhanh chóng đưa ra những phân tích logic và khách quan.
 
- Không ngại va chạm, tranh luận với người khác