Đặc điểm của tính cách Quyết định bằng tình cảm (F)eeling - Theo MBTI

09-08-2016 - 16:39| Lượt xem: 1126
Tính cách này có một số đặc điểm nổi bật sau: - Quan tâm đến cảm xúc của mình và của người khác khi đưa ra quyết định. - Nhạy cảm với cử chỉ, lời nói hay các phản ứng của người khác. - Khó xử khi có xung đột. Khi nổi giận thường có hành động tiêu cực. - Tham khảo ý kiến nhiều người và tìm kiếm sự ủng hộ của số đông.

Tính cách này thể hiện cách một người ra quyết định và lựa chọn.

Tính cách này có một số đặc điểm nổi bật sau:

- Quan tâm đến cảm xúc của mình và của người khác khi đưa ra quyết định.
 
- Nhạy cảm với cử chỉ, lời nói hay các phản ứng của người khác.
 
- Khó xử khi có xung đột. Khi nổi giận thường có hành động tiêu cực.
 
- Tham khảo ý kiến nhiều người và tìm kiếm sự ủng hộ của số đông.