Đặc điểm của tính cách Sống hướng ngoại (E)xtraversion - Theo MBTI

09-08-2016 - 16:41| Lượt xem: 1010
Tính cách này có một số đặc điểm nổi bật sau: - Thích sống tập thể, tương tác với con người và sự việc xung quanh. - Thường nhanh chóng đưa ra quyết định mà chưa suy nghĩ kỹ. - Thường bị căng thẳng, thậm chí trầm cảm nếu bị cô lập. - Rất dễ bắt chuyện, thường chủ động trò chuyện với người khác. - Thích diễn đạt bằng lời nói. - Thích nói ra mọi điều. - Thường sử dụng cơ thể để diễn đạt ý nghĩ
Tính cách này thể hiện xu hướng một người lấy năng lượng và ứng xử với thế giới bên ngoài. 
 

Tính cách này có một số đặc điểm nổi bật sau:

- Thích sống tập thể, tương tác với con người và sự việc xung quanh. 
- Thường nhanh chóng đưa ra quyết định mà chưa suy nghĩ kỹ. 
- Thường bị căng thẳng, thậm chí trầm cảm nếu bị cô lập. 
- Rất dễ bắt chuyện, thường chủ động trò chuyện với người khác.
- Thích diễn đạt bằng lời nói.
- Thích nói ra mọi điều. 
- Thường sử dụng cơ thể để diễn đạt ý nghĩ