Đặc điểm của tính cách Sống hướng nội (I)ntroversion - Theo MBTI

09-08-2016 - 16:42| Lượt xem: 1081
Tính cách này có một số đặc điểm nổi bật sau: - Thận trọng khi đưa ra quyết định, thường thăm dò, suy nghĩ rồi mới quyết định. - Khi gặp chuyện buồn hay bị tổn thương thì thường tìm khoảng lặng ở một mình. - Thích trò chuyện riêng nhưng chỉ với 2 người. - Tự suy nghĩ và đưa ra quyết định ít khi hỏi ý kiến của người khác. - Suy nghĩ nhiều nhưng ít nói, khi có ai hỏi thì mới nói quan điểm của mình. - Không sợ bị cô lập, thậm chí tự cô lập, thích sống nội tâm.
Tính cách này thể hiện xu hướng một người lấy năng lượng và ứng xử với thế giới bên ngoài. 
 

Tính cách này có một số đặc điểm nổi bật sau:

- Thận trọng khi đưa ra quyết định, thường thăm dò, suy nghĩ rồi mới quyết định.
 
- Khi gặp chuyện buồn hay bị tổn thương thì thường tìm khoảng lặng ở một mình. 
 
- Thích trò chuyện riêng nhưng chỉ với 2 người. 
 
- Tự suy nghĩ và đưa ra quyết định ít khi hỏi ý kiến của người khác. 
 
- Suy nghĩ nhiều nhưng ít nói, khi có ai hỏi thì mới nói quan điểm của mình. 
 
- Không sợ bị cô lập, thậm chí tự cô lập, thích sống nội tâm.