Đặc điểm của tính cách Sống linh hoạt, ngẫu hứng (P)erceiving - Theo MBTI

09-08-2016 - 16:36| Lượt xem: 1597
Tính cách này có một số đặc điểm nổi bật sau: - Hành động mà không cần lập kế hoạch dài hạn, tùy theo tình thế mà có kế hoạch ngắn hạn. - Chịu áp lực tốt, làm việc đạt hiệu quả nhất khi thời hạn sắp hết. - Thích đa dạng, làm nhiều việc cùng lúc, thích vừa làm việc vừa giải trí. - Tìm cách không thực hiện cam kết, nếu nó ảnh hưởng đến sự tự do, linh động của mình.

Tính cách này thể hiện cách thức hành động và tổ chức cuộc sống của một ai đó.

Tính cách này có một số đặc điểm nổi bật sau:

- Hành động mà không cần lập kế hoạch dài hạn, tùy theo tình thế mà có kế hoạch ngắn hạn.
 
- Chịu áp lực tốt, làm việc đạt hiệu quả nhất khi thời hạn sắp hết.
 
- Thích đa dạng, làm nhiều việc cùng lúc, thích vừa làm việc vừa giải trí.
 
- Tìm cách không thực hiện cam kết, nếu nó ảnh hưởng đến sự tự do, linh động của mình.