Ngành Phát triển nông thôn

09-08-2016 - 10:00| Lượt xem: 780
Đây là một ngành học mới mà nhiều trường đại học Việt Nam đang đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nông thôn và nâng cao trình độ dân trí của người dân nông thôn. Chuyên viên phát triển nông thôn có vốn kiến thức rộng kèm theo kỹ năng vừa đủ bao quát từ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, đến sản xuất tiểu thủ công nghiệp.

Theo học ngành này, bạn sẽ tiếp cận với các phương pháp trong công tác xây dựng nông thôn và kinh doanh nông nghiệp, hướng dẫn người dân nông thôn sản xuất hiệu quả hơn.

Công việc chính của chuyên viên phát triển nông thôn:

Với những phương pháp nghiệp vụ chuyên môn, chuyên viên phát triển nông thôn truy cập các cơ sở dữ liệu liên quan đến nông thôn một cách đắc lực, giúp gia đình mình làm giàu đồng thời cũng giúp cho các tầng lớp nhân dân ở nông thôn làm giàu.

 

Điều kiện làm việc và cơ hội nghề nghiệp

Chuyên viên phát triển nông thôn có thể làm việc tại:

- Các cơ quan nông nghiệp các cấp từ tỉnh đến xã

- Các hợp tác xã nông nghiệp hay liên quan đến nông nghiệp

- Ngoài ra, với vốn ngoại ngữ và tin học được học trong suốt 4 năm cùng với các môn học về phát triển nông thôn, bạn cũng có thể đi làm chuyên gia tại các nước đang khó khăn về nông nghiệp.

 

Phẩm chất và kỹ năng cần thiết:

- Có khả năng tổ chức và quản lý tốt

- Có tư duy chiến lược

- Có thiên hướng về các môn khoa học tự nhiên. 

- Khả năng giao tiếp và truyền đạt tốt