Ngành Thuế

08-08-2016 - 22:27| Lượt xem: 907
Thuế là khoản đóng góp bắt buộc mà các tổ chức, cá nhân phải nộp cho Nhà nước theo mức độ và thời hạn do pháp luật quy định. Khoản đóng góp này nhằm đảm bảo cho Nhà nước thực hiện được các chức năng, nhiệm vụ của mình.

Ngành thuế hiểu thật đơn giản là ngành triển khai thực hiện hệ thống chính sách thuế với ba chức năng chủ yếu:

- Chức năng tham mưu: nghiên cứu, tham mưu để ban hành chính sách pháp luật thuế đầy đủ và đúng đắn.

- Chức năng hành thu: tổ chức, điều hành quá trình huy động nguồn thu từ thuế vào ngân sách Nhà nước. Đây là chức năng quan trọng, thu hút đông đảo nhân lực trong ngành thuế.

- Chức năng kiểm tra, giám sát: kiểm tra, giám sát đối tượng nộp thuế và cán bộ thuế trong việc chấp hành các quy định của pháp luật thuế, các chính sách thuế.

 

Điều kiện làm việc và cơ hội nghề nghiệp

Khi mới vào ngành, bạn sẽ công tác ở các đội, trạm thuế (thuộc chi cục) hoặc các phòng (thuộc cục) và các ban (thuộc Tổng cục). Thường xuyên phải làm việc với các đối tượng nộp thuế, với sổ sách chứng từ, công việc của cán bộ thuế khá căng thẳng và vất vả, đòi hỏi sự tập trung cao.

Ở Việt Nam có 2 hệ thống cơ quan quản lý thuế trực thuộc Bộ Tài chính:

 

* Hệ thống cơ quan thuế: quản lý thuế nói chung, đồng thời quản lý các hình thức thuế đánh vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh... trong nước.

- Tổng cục Thuế: quản lý về thuế trên phạm vi toàn quốc

- Cục thuế: quản lý về thuế trên địa bàn các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương.

- Chi cục thuế: quản lý về thuế trên địa bàn các huyện, quận. thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

* Hệ thống cơ quan hải quan: thực hiện các chức năng như quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động xuất nhập khẩu điều tra, chống buôn lậu đảm bảo an ninh kinh tế tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế quốc tế trực tiếp quản lý thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu và các sắc thuế đánh vào hàng nhập khẩu.

Tương tự như hệ thống cơ quan thuế, hệ thống cơ quan hải quan cũng bao gồm Tổng cục Hải quan, các cục hải quan, chi cục hải quan các cửa khẩu.

 

Một số nghề nghiệp trong ngành Thuế:

- Nhân viên, kiểm thu viên thuế: Thực hiện công tác quản lý thu thuế, chủ yếu là đối với các hộ kinh tế cá thể ở cấp chi cục và một số phòng ở cấp cục.

- Chuyên viên, kiểm soát viên thuế: Đảm trách công tác quản lý thuế nói chung, bao gồm quản lý thu thuế, hành chính, tổ chức cán bộ, ấn chỉ thuế, kế hoạch, dự toán, thống kê thuế, tuyên truyền hỗ trợ đối tượng nộp thuế.

- Thanh tra viên thuế: Thực hiện việc thanh tra, kiểm tra và xử lý tố tụng về thuế, giúp cho công tác tổ chức quản lý thuế đạt hiệu quả cao, hạn chế sai sót gian lận. Công việc của thanh tra viên thường vất vả, nhiều thử thách.

- Tư vấn thuế: Nghiên cứu những trường hợp cụ thể của người cần tư vấn, từ đó đưa ra những lời khuyên, chia sẻ kinh nghiệm để họ hiểu rõ và thực hiện tốt nhất nghĩa vụ nộp thuế của mình.

- Đại lý làm thủ tục hải quan: Thay mặt người có hàng hóa xuất khẩu hay nhập khẩu để thực hiện mọi trách nhiệm của người khai hải quan theo đúng quy định của Luật hải quan.

 

Phẩm chất và kỹ năng cần thiết

- Khách quan, trung thực, nhẫn nại, tận tuỵ và tinh thần trách nhiệm.

- Chính xác, cẩn thận

- Có kiến thức chung về kinh tế, kiến thức tài chính, kế toán, và kiến thức chuyên ngành về thuế. 

- Khả năng sử dụng thành thạo máy tính bởi 70 % thao tác trong ngành thuế Việt Nam hiện nay đã được tin học hoá.